Organizational Development

Een snel veranderende wereld vraagt wendbaarheid en innovatiekracht

De wereld van morgen vraagt om verandering. Maar oude waarden, gewoontes en structuren zijn als een warme deken waar we niet graag onder vandaan kruipen.

Visie en samenwerking

Om als organisatie doelen te realiseren in harmonie met mens, maatschappij en natuur is een scherpe visie op de maatschappelijke impact van de eigen organisatie nodig. Dat vereist lef en het opzij zetten van ego. Samenwerking is essentieel om verandering voor elkaar te krijgen; de impact groeit wanneer je met anderen samenwerkt. 

Afbeelding 5 not just paper 2 regels

Ons doel

Bij Kyden geloven we dat vooruitstrevende organisaties een gemeenschappelijk doel hebben, positieve impact creëren en bijdragen aan een gezond economisch systeem. Daarom versnellen we samen met organisaties de transitie naar een duurzame samenleving. Onze aanpak legt de nadruk op brede samenwerking in plaats van competitie als uitgangspunt voor bedrijfsvoering.

 

Wij werken aan organisatieontwikkeling door:

We onderzoeken hoe effectief jouw organisatie is in het maken van impact. 

Lees over organisatie analyse →

Bij Kyden helpen we jouw organisatie toekomstgericht in te richten, en stimuleren we samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Lees over organisatie (her)ontwerp →

Bij Kyden begeleiden we jouw organisatie in het ontwikkelen van een positieve cultuur die bijdraagt aan verandering. Ontdek hoe we samen de juiste aspecten benutten en valkuilen vermijden. 

Lees over cultuurontwikkeling →

Ontdek hoe je samen met ons vorm geeft aan een bestuur dat niet alleen voldoet aan gangbare normen en regelgeving, maar ook streeft naar zinvolle impact.

Lees over behoorlijk en betekenisvol bestuur →

We ondersteunen je bij het leiden van verandering en het meenemen van anderen in het proces. Ontdek hoe je een hecht team creëert van een losse groep medewerkers. 

Lees over leiderschap in transformatie →

Tim Meurs
Tim Meurs
Business Unit Lead Transform 360

Start met het duurzaam vormgeven van jouw organisatie

Verandering begint bij jezelf. Ben je benieuwd hoe jouw organisatie meer impact kan maken door zichzelf te ontwikkelen? Aarzel niet om vandaag nog contact op te nemen met Tim Meurs voor een vrijblijvend gesprek.