Dialoog, Conflictmanagement & Mediation

Kom in verbinding door effectieve conflicthantering.

In een wereld die steeds vluchtiger, onzekerder en ingewikkelder wordt, krijgen organisaties te maken met complexe vraagstukken en uiteenlopende belangen van verschillende partijen. Kyden ondersteunt bij het voeren van kwalitatieve dialogen, zowel intern als extern, om hier effectief mee om te gaan.

Complexe vraagstukken en uiteenlopende belangen vragen om kwalitatieve dialoog.

Duurzame ontwikkeling vraagt om voortdurende en constructieve betrokkenheid bij diverse belanghebbenden, zowel intern als extern. Bij Kyden versnellen we de overgang naar een duurzamere samenleving door effectieve samenwerking en conflicthantering te bevorderen – de sleutel tot elke ESG-strategie. We bieden begeleiding, mediation en training, of het nu gaat om specifieke geschillen, onderhandelingen of andere uitdagende gesprekken. Daarnaast dragen we op structureel niveau bij aan organisaties door beleidsontwikkeling te ondersteunen en de capaciteiten en competenties op dit gebied te versterken.

 

In verbinding kom je verder

Kwalitatieve dialoog helpt om:

  • Samenwerking te verbeteren
  • Onnodige conflicten te voorkomen
  • Effectief om te gaan met onvermijdelijke conflicten
  • Escalatie te vermijden
  • Duurzame oplossingen tot stand te brengen

Dat leidt tot:

  • Kwalitatief betere, duurzame oplossingen
  • Een gezonder en veiliger werkklimaat
  • Hogere productiviteit
  • Besparing van tijd, geld en negatieve energie;
  • Behoud en versterking van samenwerkingsrelaties

 

We verbeteren de dialoog door:

Bij Kyden geloven wij erin dat een goede dialoog met alle stakeholders binnen en/of buiten een organisatie essentieel is voor ontwikkeling, verandering en het realiseren van doelstellingen.

Lees over dialoogbegeleiding →

Een ervaren conflictcoach van Kyden helpt je weer bewust en effectief te communiceren en inzicht te krijgen in het conflict. 

Lees over conflictcoaching →

De mediators van Kyden helpen de communicatie weer effectief te maken, impasses te doorbreken en begeleiden betrokkenen om samen de beste oplossing voor het conflict te creëren.

Lees over mediation →

Bij Kyden kan je op het gebied van onder andere onderhandelen en bemiddeling terecht voor incompany trainingen en maatwerkprogramma's. 

Lees over training →

Teamcoaching kan helpen de samenwerking te verbeteren en de effectiviteit van een groep of een team te vergroten en daarmee de prestaties te verbeteren. 

Lees over teamcoaching →

Een deal facilitator stimuleert effectieve communicatie, samenwerking, informatie-uitwisseling en besluitvorming tussen de partijen in een onderhandelingsproces, met het oog op het welzijn van alle betrokkenen.

Lees over Deal Facilitation →

Ellen van Gestel
Ellen van Gestel
Business Unit Lead Conlfictmanagement, MfN registermediator, Consultant, Trainer

Start met het inzetten van de kwalitatieve dialoog

Ben je op zoek naar ondersteuning bij een conflict, een onderhandeling of een ander uitdagend gesprek? Of wil je de competenties van je organisatie op deze gebieden verbeteren? Aarzel niet om vandaag nog contact op te nemen met Ellen van Gestel voor een vrijblijvend gesprek.