Dialoog, Conflictmanagement & Mediation

Een duurzame organisatie investeert in effectieve conflicthantering. In verbinding kom je verder.

De wereld wordt in toenemende mate vluchtiger, onzekerder en complexer. In een steeds veranderende wereld, heb je als organisatie steeds vaker met complexe vraagstukken met verschillende stakeholders en uiteenlopende belangen te maken. Kwalitatieve dialoog is essentieel om effectief daarmee om te gaan, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

In verbinding kom je verder

Dit doen we:

Verbinding zoeken door met elkaar in dialoog te gaan.

Kom meer te weten →

Een ervaren conflictcoach van Kyden helpt je weer bewust en effectief communiceren en inzicht te krijgen in het conflict.

Kom meer te weten →

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de betrokken partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde persoon (de mediator), gezamenlijk tot een oplossing voor hun geschil komen.

Kom meer te weten →

Kyden ontwikkelt incompany trainingen en programma’s op maat voor jouw team, afdeling of organisatie. 

Kom meer te weten →

Door middel van teamcoaching kan de betrokkenheid, motivatie en werkplezier bij de individuele teamleden worden verhoogd, wat leidt een goed functionerend team.

Kom meer te weten →

Een deal facilitator stimuleert effectieve communicatie, samenwerking, informatie-uitwisseling en besluitvorming tussen de partijen in een onderhandelingsproces, met het oog op het welzijn van alle betrokkenen.

Kom meer te weten →

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling vereist een voortdurende verantwoordelijke en constructieve betrokkenheid bij een groot aantal interne en externe belanghebbenden. In verbinding blijven door middel van een constructieve dialoog is de sleutel tot elke ESG- (Environmental, Social en Governance) strategie.

Het Kyden Dialogue team versnelt de overgang naar een duurzamere samenleving door het bevorderen van effectieve samenwerking en conflicthantering. Dit doen we in specifieke geschillen, onderhandelingen en andere uitdagende gesprekken met begeleiding, mediation en training. En op structureel niveau in organisaties, door bij te dragen aan beleidsontwikkeling en het versterken van capaciteiten en competenties in dit domein.

Wij helpen om:

  • Samenwerking te verbeteren
  • Onnodige conflicten te voorkomen
  • Effectief om te gaan met onvermijdelijke conflicten
  • Escalatie te vermijden
  • Duurzame oplossingen tot stand te brengen

Dat leidt tot:

  • Kwalitatief betere, duurzame oplossingen
  • Een gezonder en veiliger werkklimaat
  • Hogere productiviteit
  • Besparing van tijd, geld en negatieve energie;
  • Behoud en versterking van samenwerkingsrelaties
Ellen van Gestel
Ellen van Gestel
Business Unit Lead Conlfictmanagement, MfN registermediator, Consultant, Trainer

Bespreek de mogelijkheden

Ben je op zoek naar ondersteuning bij een specifiek conflict, een onderhandeling of een ander uitdagend gesprek?

Of wil je de competenties en capaciteiten van je organisatie op deze gebieden verbeteren en vergroten?

Neem dan contact op met Ellen van Gestel.