Het bouwen aan Betekenisvolle Organisaties & Teams

Een betekenisvolle organisatie werkt actief aan positieve impact op milieu en
maatschappij
 

De betekenisvolle organisatie erkent dat verandering begint door de organisatiedoelen af te stemmen op eisen die worden gesteld vanuit maatschappij en het milieu. Betekenisvolle organisaties hebben een lange termijn perspectief en blijven zich aanpassen aan veranderende externe veranderingen. De missie of betekenis van de organisatie is in alle haarvaten verweven en maakt deel uit van de cultuur. Denk hierbij aan sterk leiderschap, een op dialoog gericht samenwerking en een gezonde en inspirerende werkomgeving die alle talenten benut.

Afbeelding onze visie - laag

Missie en commitment

Het doorvertalen van de organisatie missie naar de daadwerkelijke commitment vraagt om vooruitziendheid, veerkracht en een toewijding aan duurzame oplossingen. Cruciaal voor succes is hierbij de betrokkenheid van de gehele organisatie. Dit vraagt actief om het vertalen van de organisatie missie naar de persoonlijke en individuele beleving van mensen (in teams). Het waarmaken van beloftes, maken van keuzes en congruent zijn in de interne
en externe omgeving ervaart.

Walk the talk

Bij Kyden geloven wij dat het bouwen van betekenisvolle organisaties alleen kan door een open en transparante dialoog te voeren om continue de purpose en feitelijke operatie van de organisatie te onderzoeken. Doen we wat we beloven? Dialoog is een krachtig instrument voor het creëren van samenhang. Het biedt de mogelijkheid om verschillende perspectieven te verkennen, verschillen te overbruggen en waardevolle en duurzame oplossingen te bereiken.

Benutten van alle talenten

We denken dat een betekenisvolle organisatie oog heeft voor elk talent in een organisatie: jonger, ouder, ervaren, minder ervaren, buiten de organisatie en binnen de organisatie. Betekenisvolle organisaties kijken verder dan een persoon als resource. Elk individu brengt iets mee en verdient het om gewaardeerd en ontwikkeld te worden. Betekenisvolle organisaties erkennen dit, denken en kijken vooruit naar ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en helpen de mensen verbonden aan hun organisatie om hun talenten en skills op een zinvolle manier te benutten.

Wij helpen u om uw organisatie een winnend instrument te maken door vanuit purpose te bouwen aan commitment, te werken aan interne samenhang en het volledig benutten van alle talenten
David van Kampen
David van Kampen
Principal Consultant

Bespreek de mogelijkheden

Ben je benieuwd hoe Kyden organisaties helpt in het creëren van betekenisvolle organisaties en teams? Neem dan contact op met David van Kampen en laat je inspireren.