Het oplossen van maatschappelijke uitdagingen


Samenwerking tussen belanghebbenden gericht op impact is cruciaal
 

Onze samenleving staat voor enorme, complexe uitdagingen. De klimaatcrisis, de kloof tussen rijk en arm, tussen stad en platteland, polarisatie, ongeletterdheid of migratie. Eén probleem kan niet worden opgelost zonder het andere aan te pakken. Voor deze complexe problemen is een enkele oplossing niet voldoende. Deze 'hardnekkige problemen' kunnen niet worden opgelost met één magische oplossing. Niet vandaag en niet morgen.

Toch hebben we het gevoel dat de contouren van een oplossing zichtbaar worden. Een oplossing waarin verandering onvermijdelijk is. Dit vereist samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers en andere relevante belanghebbenden. Waar deze organisaties zij aan zij staan om urgente maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Onze jonge professionals kunnen een cruciale rol spelen in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Gewapend met moderne vaardigheden en een diepe passie voor verandering, brengen ze technologie en creativiteit naar voren en stimuleren ze duurzame oplossingen. Samenwerking over diverse vakgebieden is voor hen vanzelfsprekend, waardoor holistisch probleemoplossen mogelijk is. Als fakkeldragers van de toekomst brengen ze optimisme en vastberadenheid in het aanpakken van kwesties zoals klimaatverandering, ongelijkheid en toegang tot gezondheidszorg.

 

Onze aanpak

We hebben onze unieke aanpak ontwikkeld voor het oplossen van 'hardnekkige problemen' of maatschappelijke uitdagingen: impact ecosystemen. Een doordachte aanpak die de valkuilen van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden op gestructureerde wijze erkent en overwint. Die verbinding tussen partijen aanmoedigt. En die elke partij in staat stelt bij te dragen vanuit haar unieke kwaliteiten. Dit resulteert in praktische oplossingen voor impact op maatschappelijke uitdagingen.

In vier fasen (verkennen, bouwen, verbeteren en beveiligen) werken relevante organisaties naar een toekomstbestendige samenwerking met maximale impact op het milieu en de samenleving. We hebben verschillende manieren waarop we kunnen helpen.

Fase 1

Opzetten van een nieuw impact ecosysteem

Fase 2

Verbeteren van een bestaand impact ecosysteem

Fase 3

Training in impact ecosystemen

Fase 4

Begeleiding en ondersteuning bij een van de beschreven stappen

Wouter van Twillert
Wouter van Twillert
Principal consultant, Practice lead Public Private Ecosystems

Bespreek de mogelijkheden

Ben je benieuwd hoe Kyden organisaties helpt met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen? Neem dan contact op met Wouter van Twillert en laat je inspireren.