Intervisie voor Advocaten

Intervisie voor Advocaten

Relevantie

Kyden verzorgt maandelijks intervisiebijeenkomsten voor advocaten in het land. Deelnemers bespreken tijdens intervisiebijeenkomsten meerdere praktijkcasussen aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. De aandacht richt zich op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat niet over juridische vragen. Te denken valt aan onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s.

Programma

Bij intervisie breng jij of een andere deelnemer een dilemma of vraag in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat hierbij niet om juridische vragen, maar om onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Uitgangspunten
 • De intervisie voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Kwaliteitstoetsen;
 • De intervisiesessie duurt 4 uur onder begeleiding van een professionele intervisiebegeleider;
 • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
 • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening;
 • Intervisie vindt plaats gedurende ten minste acht uur per jaar;
 • Eén niet-juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per jaar;
 • De gespreksleider heeft een geheimhoudingsplicht op grond van Artikel 26, lid 3. Advocatenwet. Deelnemers stellen gezamenlijk geheimhoudingsregels vast.
 • Trainer

  Resultaat

  Intervisie bevordert:
 • De vakbekwaamheid
 • De professionalisering
 • De collegiale samenwerking, consultatie en onderlinge steun
 • De reflectieve en communicatieve vaardigheden
 • Voor wie

  Op grond van de huidige regelgeving (artikel 14 van de Regeling op de advocatuur) onderschrijft de NOvA het belang van intervisie voor alle advocaten. Ten behoeve van het op peil houden en verbeteren van de deskundigheid en het functioneren van een advocaat is intervisie, middels de Kwaliteitstoetsen, ook wettelijk vastgelegd voor advocaten. Advocaten zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht om ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Een van de 3 mogelijke vormen van gestructureerde feedback is intervisie.

  Praktische informatie

  Kyden biedt online intervisie aan waarbij de aandacht zich richt op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat niet over juridische vragen. Te denken valt aan onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Bij online intervisie sluit je via een Zoom-sessie aan bij een groepsbijeenkomst. Datums 2024
  • 4 juli 2024: 9.00 - 13.00 uur
  • 16 september 2024: 9.00 - 13.00 uur
  • 4 november 2024: 13.00 - 17.00 uur
  • 16 december 2024: 9.00 - 13.00 uur

   Kort samengevat

   • Duration 1-dagdeel
   • PO 4
PO 4
   • Price 360 excl. btw

   Inschrijven is zo gedaan

   Vul binnen 1 minuut jouw gegevens in.

   Intervisie voor Advocaten

   Select

   Wat anderen zeggen over onze trainingen

   “Een heel inhoudelijk goed en diepgaand traject waar je het vak van mediation echt leert. Het sluit heel erg aan bij de praktijk.”
   Alumnus Mediationopleiding
   2021
   “Fijne indeling, duidelijk en alle ruimte voor overleg.”
   Deelnemer Patroonscursus
   2022
   “Soft skills staan niet hoog op de prioriteitenlijst van advocaten. Toch zijn deze belangrijke. Neem de tijd, ga er open in en je zult ervaren dat het heel veel kan brengen”
   Deelnemer Opfris Patroonscursus
   2022
   “Een groot cadeau voor mezelf.”
   Alumnus E. van Hardeveld
   2021
   “Je leert goed naar je organisatie kijken, maar ook goed naar jezelf. Wat kan en moet beter en welke belemmeringen zijn er om dat te realiseren?”
   Deelnemer KNB Bedrijfsvoering
   2022

   Carole helpt je graag

   Heb je vragen of wil je hulp bij het vinden van de juiste training voor jouw ambitie?

   Carole Huntjens trainingspagina