Training 'Introductie tot ESG'

Laat je medewerkers kennismaken met ESG op een laagdrempelige, interactieve manier.

Verduurzaming lukt niet zonder betrokken medewerkers. De training ‘Introductie tot ESG’ van Kyden is bedoeld om op toegankelijke en interactieve wijze medewerkers kennis te laten maken met het domein van ESG.

 

Doel en opzet van de training ‘Introductie tot ESG’

De training ‘Introductie tot ESG’ laat medewerkers uit alle lagen van de organisatie kennismaken met het ESG-domein en de termen en afkortingen die binnen dit domein veel gebruikt worden, zoals 'SDG' , CSRD' en 'MVO'.CSRD, EU Due Diligence en B Corp.

Een positief effect van de training is dat de meeste deelnemers tot de verrassende conclusie komen dat ze eigenlijk al best veel van ESG weten en er meer affiniteit mee hebben dan ze op voorhand wisten. Deze bewustwording neemt eventuele weerstand tegen het onderwerp weg, waardoor men meer openstaat voor de noodzakelijke veranderingen die ESG-ambities met zich meebrengen.

Aan het eind van de training begrijpen deelnemers beter hoe breed 'ESG' en 'verduurzaming' is en staan ze meer open voor het besef dat ESG relevant is voor de hele organisatie en voor een duurzame samenleving. Dit begrip en besef dragen bij aan meer interesse en enthousiasme om met het thema aan de slag te gaan.

De training ‘Introductie tot ESG’ duurt 1,5 tot 2 uur

Quirin Niessen
Quirin Niessen
Principal Consultant

Bespreek de mogelijkheden

Wil  je meer weten over hoe we deze training kunnen laten aansluiten op jouw behoeften? 

Neem dan contact op met Quirin Niessen.