Diversiteit en Inclusie

Een doordachte en duurzame aanpak van diversiteit en inclusie op de werkvloer resulteert in een innovatieve, positieve en veilige werkomgeving.

 

Een inclusieve samenleving is in ieders belang

De urgentie rondom diversiteit en inclusie heeft een enorme vlucht genomen door ontwikkelen op maatschappelijk, economisch en politiek niveau. Daarbij is diversiteit en inclusie een onmisbaar onderdeel van het S-component in het ESG-beleid. Dit maakt dat ook steeds meer organisaties het belang inzien van dit thema en hier aan willen werken, maar vaak weten ze niet hoe. Hier kan Kyden bij helpen!

 

Waarom werken aan diversiteit en inclusie?

Een inclusieve plek bieden voor divers talent is niet alleen belangrijk vanuit een moreel en ethisch perspectief, maar ook belangrijk voor het welbevinden, innovatie en productiviteit van medewerkers. 

Als je als organisatie succesvol wilt zijn, is het essentieel dat je een goede afspiegeling bent van de maatschappij. We hebben het dan over het hebben van een goede verhouding in culturele achtergronden, gender, neurodiversiteit en andere diversiteitsdimensies. Daarbij is ook inclusie essentieel. Hoe zorg je ervoor dat al deze talenten zich gehoord voelen, welkom zijn en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn?

Wanneer een organisatie divers is en als inclusief wordt ervaren, heeft dit een positieve impact op:

 

Naast dat diversiteit en inclusie organisaties veel opleveren, is er ook een case te maken voor het morele en ethische perspectief. Talloze onderzoeken en statistieken laten zien dat ongelijkheid op de werkvloer namelijk nog steeds aanwezig is. De loonkloof tussen vrouwen en mannen is 14%, er zijn meer CEO’s in Nederland die Peter heten dan die vrouw zijn, sollicitanten met een Arabisch klinkende naam hebben ongeveer 40% minder kans op succes dan iemand met een Nederlandse naam, en ga zo verder. Dat moet anders. De vraag is nu hoe dan? Hoe komen we voorbij de diagnostiek en gaan we het dóén? 

 

Hoe werken we samen?

Transformatie naar een diverse en inclusieve organisatie is een constant samenspel tussen verschillende factoren.

Wij geloven niet in een quick fix of een one-size-fits-all aanpak in de transformatie naar een diverse en inclusieve organisatie. Wat voor de ene organisatie werkt, werkt niet voor de ander en andersom. Het is mensenwerk en elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en context en zit in een andere fase van diversiteit en inclusie. Onze diensten en producten zijn dus maatwerk, waarbij we de volgende aanpak aanhouden: 

Intake en verkenning

Analyse

Visievorming en draagvlak

Interventies

Monitoring en evaluatie

 

Diversiteit en inclusie is een complex vraagstuk. Continue aandacht houden en aan allerlei knoppen blijven draaien is essentieel om het succes te behalen. Om te bepalen waar jouw organisatie aan kan werken, hebben wij een framework ontwikkeld met zes factoren:

Strategie

Cultuur

Leiderschap

Governance

Processen

Metrics

Al onze producten en diensten zijn ontworpen met oog op de integraliteit tussen deze factoren. Wij geloven er namelijk in dat je door integraal te sturen op alle zes de factoren, je écht vooruitgang boekt.

Diversiteit en inclusie 6 proces stappen
Alma Vermeulen
Alma Vermeulen
Senior Consultant

Bespreek de mogelijkheden

Benieuwd naar wat Kyden voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Alma Vermeulen voor meer informatie over Diversiteit & Inclusie binnen jouw organisatie.